Anlita en revisor i Stockholm

Fler och fler mindre företag väljer att avstå från att anlita en revisor för att genomföra en revision; något som sker i syfte att spara pengar. Man anser helt enkelt att kostnaden för en revisor är för hög i förhållande till vad man i slutändan får – ett tänk som kan visa sig skadligt på fler än ett sätt. Det vi menar här är att även om man inte behöver anlita en revisor så ska man ändå överväga att göra det och detta av den anledningen att man framstår som mer seriös och trovärdigare om man haft professionell hjälp.

Har du som företagare i Stockholm, ett mindre aktiebolag, anlitat en revisor för att granska er ekonomiska situation och er bokföring och styrkt denna genom en ren revisionsberättelse – ja, då har ni också fått en kvalitetsstämpel att visa upp för era leverantörer, era banker och era potentiella investerare. Trovärdigheten blir alltid lidande om en revisor inte varit delaktig och det kommer – oavsett storleken på ett ditt företag i Stockholm – att uppkomma frågetecken kring om huruvida siffrorna stämmer eller ej; med en revisor så får de intressenter som finns kring ditt företag svart på vitt att ni är seriösa och pålitliga.

Behöver du en revisor i Stockholm?

Men; varför väljer så många att inte anlita en revisor om det nu är så nödvändigt? Jo, först och främst så handlar det om kostnaden och där mindre företag (ibland med all rätt) anser att det är för dyrt att anlita en revisor och där man kan sköta allting utan en sådan. Den ekonomiska vinsten blir större om man kapar kostnaden för en revisor och det är naturligtvis alltid lockande för mindre företag.
Som nummer två kan vi säga att det är många mindre företag som inte heller behöver anlita en revisor och detta då reglerna kring detta ändrades år 2010. Förr så var en revisor ett krav, men sedan detta årtal så räcker det med att inte uppfylla fler än en av följande tre punkter för att inte behöva anlita en revisor:

  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 1.5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Fler än tre stycken personer anställda

Tre parametrar som avgör om ditt företag behöver anlita en revisor i Stockholm eller inte och här kan vi säga att 4 av 5 företag som kanske uppfyller ett av dessa tre krav väljer bort hjälpen från en revisor. Vi skulle här säga att åtminstone två av dessa gör fel och skulle tjäna mycket på att anlita en revisor (trots att det kostar pengar). Trovärdighet är ytterst viktigt.

Kan SFI Stockholm hjälpa samhället?

I dessa tider av politiskt instabilitet och där man ser hur vissa partier väljer att skylla alla problem på en misslyckad invandringspolitik så är det viktigt att man börjar se även de positiva aspekterna som invandring för med sig. Det finns mängder av exempel på hur nya företag har startats av invandrare och hur svenskt näringsliv därigenom går en ny vår till mötes – att bara se till kostnader är en oerhört enögd syn som bara skadar samhället på sikt. Nyckeln till invandringspolitiken ligger istället i att på ett bättre sätt ta hand om de nyankomna och här spelar ett företag som SFI Stockholm en stor roll.

Det viktigaste som finns för att snabbt komma på plats och känna sig välkommen till ett nytt land är nämligen att lära sig språket och det är alltså detta som SFI Stockholm aktivt jobbar med. En kurs anordnad av SFI Stockholm gör nämligen att nyankomna till Sverige direkt ser hur vårt samhälle fungerar – genom både praktik och teoretiska övningar – man lär sig språket och dels även kommer i kontakt med andra människor. Just det sistnämnda är en viktig – men tyvärr lite bortglömd – del som SFI Stockholm förmedlar och fördelarna med att träffa människor som befinner sig i en liknande situation kan inte underskattas. Här ser man nämligen att just dessa möten gör att man öppnar sig lite grann, man ser att alla liksom börjar på noll och därmed vågar man även själv dels prata och dels skriva på svenska och detta gör alltså att man snabbare lär sig.

Att kämpa tillsammans – och samtidigt har roligt! – är något som gör att de personer som kommer till Sverige på ett bättre sätt integreras och får känslor för detta nya land. Här spelar alltså SFI Stockholm en stor roll som absolut ska placeras högt upp på prioriteringslistan. Att man skyller på invandrare och hela tiden pekar finger är inte en lösning som är hållbar i Sverige – det är dags att vi istället börjar inse potentialen, kompetensen och möjligheterna hos dem som kommer till vårt land. SFI Stockholm hjälper bara till att förädla och slipa fram dessa egenskaper som Sverige sedan kan njuta av.

Kan jag läsa hos SFI Stockholm på distans?

Man behöver inte bo just i Stockholm för att dra nytta av de utbildningar som erbjuds av SFI. Man kan nämligen läsa på distans också och bara infinna sig i Stockholm under prov och andra tester. Distansutbildningar anordnade av SFI Stockholm kan vara minst lika bra som de ordinarie – även om just biten med möten med andra människor kommer bort en smula. Dock ska man veta att alla inte passar för just dessa möten utan kanske lär sig bäst genom att läsa på just distans snarare än att vara i ett klassrum. Så är det ju – alla är olika och lär sig på olika sätt. SFI Stockholm ser därför till att alla får samma chans genom att skräddarsy program för varje individ.