Anlita en revisor i Stockholm

Fler och fler mindre företag väljer att avstå från att anlita en revisor för att genomföra en revision; något som sker i syfte att spara pengar. Man anser helt enkelt att kostnaden för en revisor är för hög i förhållande till vad man i slutändan får – ett tänk som kan visa sig skadligt på fler än ett sätt. Det vi menar här är att även om man inte behöver anlita en revisor så ska man ändå överväga att göra det och detta av den anledningen att man framstår som mer seriös och trovärdigare om man haft professionell hjälp.

Har du som företagare i Stockholm, ett mindre aktiebolag, anlitat en revisor för att granska er ekonomiska situation och er bokföring och styrkt denna genom en ren revisionsberättelse – ja, då har ni också fått en kvalitetsstämpel att visa upp för era leverantörer, era banker och era potentiella investerare. Trovärdigheten blir alltid lidande om en revisor inte varit delaktig och det kommer – oavsett storleken på ett ditt företag i Stockholm – att uppkomma frågetecken kring om huruvida siffrorna stämmer eller ej; med en revisor så får de intressenter som finns kring ditt företag svart på vitt att ni är seriösa och pålitliga.

Behöver du en revisor i Stockholm?

Men; varför väljer så många att inte anlita en revisor om det nu är så nödvändigt? Jo, först och främst så handlar det om kostnaden och där mindre företag (ibland med all rätt) anser att det är för dyrt att anlita en revisor och där man kan sköta allting utan en sådan. Den ekonomiska vinsten blir större om man kapar kostnaden för en revisor och det är naturligtvis alltid lockande för mindre företag.
Som nummer två kan vi säga att det är många mindre företag som inte heller behöver anlita en revisor och detta då reglerna kring detta ändrades år 2010. Förr så var en revisor ett krav, men sedan detta årtal så räcker det med att inte uppfylla fler än en av följande tre punkter för att inte behöva anlita en revisor:

  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 1.5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Fler än tre stycken personer anställda

Tre parametrar som avgör om ditt företag behöver anlita en revisor i Stockholm eller inte och här kan vi säga att 4 av 5 företag som kanske uppfyller ett av dessa tre krav väljer bort hjälpen från en revisor. Vi skulle här säga att åtminstone två av dessa gör fel och skulle tjäna mycket på att anlita en revisor (trots att det kostar pengar). Trovärdighet är ytterst viktigt.