Skola

Skolverksamhet

Skolverksamheter kan åtnjuta högkvalitativa tjänster i form av utbildningsinsatser för både elevhälsoteam, lärare och rektorer. Även handledning av elevhälsoteam och lärare kan erbjudas.